За мен

С трайно научни интереси в областта на неинвазивната и инвазивна кардиология, както и в областта на ревматологията

Доц. Д –р Владимир Кадинов, дм е завършил медицина през 1982г. в МУ – Варна. През 1988г. придобива специалност вътрешни болести, а през 1990г. – кардиоревматология. Специализира:

  • През 1993 г Университетска кардиохирургична болница “ Килингбек” – Лийдс , Великобритания ,
  • През 1997 г. - тримесечна специализация по неинвазивна и инвазивна кардиология и по ревматология в Университета на Индиана, гр. Индианаполис, САЩ,
  • През 2002 г. - Едномесечна специализация по неинвазивна и инвазивна кардиология и по ревматология в Inselspital, гр.Берн, Швейцария

Научна и образователна степен „ доктор „ придобива през 2000 г. с дисертационен труд “Оптимизаране на дългосрочните грижи при болни след клапно протезиране “. От началото на своята кариера има трайно научни интереси в областта на неинвазивната и инвазивна кардиология, както и в областта на ревматологията.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
35952978550
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител