За мен

Завършил съм медицина през 1996 година. Специализация по Обща медицина през 2004 година. Магистратура по Здравен мениджмънт 2006 година в СА "Д. А. Ценов" Свищов.