За мен

Специалист по вътрешни болести и кардиология.

Специалист по вътрешни болести и кардиология.

д-р Красимир Маринов създаде публикация
2015
Технология на прегледа
Технология на прегледа

Подбор на жените: по възрастни от 40 години до пенсионна възраст, 58-61год., пре- и постменопауза...

д-р Красимир Маринов създаде публикация
2015
Значимост на проблема ОСТЕОПОРОЗА
Значимост на проблема ОСТЕОПОРОЗА

Костната здравина включва две основни характеристики: костна плътност и качество на костта.Величи...

Публикации

Технология на прегледа
Технология на прегледа
Публикация
Значимост на проблема ОСТЕОПОРОЗА
Значимост на проблема ОСТЕОПОРОЗА
Публикация
д-р Красимир Маринов създаде публикация
2015
РИСКОВИ ФАКТОРИ И УЛТРАЗВУКОВИ ПАРАМЕТРИ НА ПЕТНАТА КОСТ ПРИ ЖЕНИ, СКРИНИРАНИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА
РИСКОВИ ФАКТОРИ И УЛТРАЗВУКОВИ ПАРАМЕТРИ НА ПЕТНАТА КОСТ ПРИ ЖЕНИ, СКРИНИРАНИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА

—Остеопорозата е прогресивно системно заболяване на костния скелет, което се характеризира с пони...

д-р Красимир Маринов създаде публикация
2015
Представяне на пациент с артерио-венозна фистула
Представяне на пациент с артерио-венозна фистула

Артерио–венозната фистула е комуникация между съд с високо налягане, артерия и съд с ниско наляг...