Опит

4700, Смолян, България, бул. България 2
359988848088
Кабинет по нервни болести
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:00

Четвъртък

07:30 - 14:00

Вторник

07:30 - 14:00

Петък

07:30 - 14:00

Сряда

07:30 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител