За мен

Специалист по нервни болести

Допълнителна специализация по Доплерова сонография.