За мен

Специалист по нервни болести

Допълнителна специализация по Доплерова сонография.

Опит

9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63
Началник на Отделение по неврология
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
9700, Шумен, България, ул. Македония 12 вх. В
35954800803
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 19:00

Сряда

15:00 - 19:00

Петък

15:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb