За мен

Специалист по нервни болести

Преподавател в Нов Български Университет по Акупунктура