За мен

Асистент в катедра вътрешни болести, УНС кардиология и ревматология

Роден през 1983 г. в гр. Варна. Завършва с отличен успех Пета гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх", гр. Варна през 2002г. Завършва медицина с отличен успех в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна през 2008 г. и е удостоен с наградата „Златен Хипократ" и право на специализация по избор. От 2008 г. започва работа като ординатор, а от 2009 г. е специализант по Ревматология в Клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Света Марина", гр. Варна. В периода 2011-2013 г. е бил хонорован асистент по Ревматология към УНС по Кардиология и Ревматология. През 2013 г. след спечелен конкурс е назначен като асистент по Ревматология към УНС по Кардиология и Ревматология. През 2013 г. придобива специалност Ревматология.

В педиода на специализацията си посещава редица курсове: 09/2011 - ISDC Bone Densitometry Course – София, България, 09/2012 - Курс в областта на спондилоартритите в болница Шарите, Берлин, 07/2012 - Курс в областта на спондилоартритите в Загреб, Хърватска, 03/2012 - Курс по епидемиология и медицинска статистика в Университета в Абърдийн, Шотландия, 06/2012 - Курс по мускулоскелетна ултрасонография, 2012-2014 - Онлайн курс по Ревматология за период от 2 години, ръководен от Европейската лига за борба срещу ревматизма (EULAR).

Научни публикации

Публикации в българска медицинска литература – 2. Участия в български конгреси и конференции с научна разработка – 14. Участия в международни конгреси с научна разработка – 5.

Участие в клинични проучвания в областта на ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит и системен лупус еритематодес.

Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по Ревматология.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Д-р Светослав Димитров създаде публикация
2022
Д-р Светослав Димитров: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит  (Болест на Бехтерев)
default image
Д-р Светослав Димитров: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)

Анкилозиращият спондилит (Болест на Бехтерев) е хронично ревматично заболяване, засягащо аксиални...

Публикации

Д-р Светослав Димитров: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит  (Болест на Бехтерев)
Публикация
Д-р Светослав Димитров: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)