За мен

Д-р Светлана Христова работи в Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна. Специалист е по ревматология и вътрешни болести.

Д-р Светлана Христова работи в Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна. Специалист е по ревматология и вътрешни болести.

Родена на 08.09.1974 г. в гр. Шумен. Завършила Природо-математическа гимназия в родния си град. През 1998 г. завършила медицина във МУ - Варна. От 2005 г. е асистент в МУ-Варна, Катедра по ОМ и клинична лаборатория. Придобити специалности: вътрешни болести 2007 г., ревматология 2011 г. Специализации: семейно планиране, превенция и контрол на СПИН, здраве и развитие на подрастващите, депресия и тревожност в общата практика.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
35952978550
Дейност по диагностика и лечение на възпалителни, дегенеративни и други ставни заболявания, както и диагностика и лечение на болести на съединителната тъкан.
Платен прием
Работи с осигурител