За мен

Асистент в катедра Вътрешни болести, УНС кардиология и ревматология

Родена на 24 март 1958 г. в гр. Варна. Завършил медицина в Медицински университет – София през 1982 г. Асистент по ревматология към Катедрата по Вътрешни болести от 1989 г. Придобити специалности: Вътрешни болести през 1989 г.; Ревматология през 1997 г.

Публикации в периодичен специализиран печат над 45 Участия в конгреси и конференции над 40. Основни научни разработки в областта на: Реактивни артрити - етиопатогенеза и лечение; Ревматиден артрит – лечение с НСПВС, БПАРД и биологични средства

Научни публикации

Член на Дружество по Ревматология – България; Български Лекарски Съюз.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Платен прием
Работи с осигурител