За мен

специалист - Невролог

Завършва "Медицина" в МУ - гр. Пловдив.

В момента работи в МЦ "Св. София" като невролог - клиницист и извършва доплер-сонографски изследвания.
Преминала е квалификационни курсове по съдови заболявания, спешна неврология, интензивно лечение в неврологията, новости в лечението на епилепсията и паркинсонизма, съвременно лечение на миастенията, клинична електромиография, ултразвукова диагностика в неврологията. Притежава общ медицински стаж 37г. като 32 години от тях в областа на неврологията. В продължение на 15 г. е завеждащ Н.О. към ПОБ - Бургас, областен невролог и методичен ръководител.

Опит

8000, Бургас, България, ул. Възраждане 13
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb