За мен

специалист - Педиатър

Завършила е "Медицина" в  МУ - гр. Варна 

- 1996 г работи като педиатър в МБАЛ Бургас
- от 2002 г до момента работи като ОПЛ с педиатрична насоченост и консултиращ педиатър в Медицински Център „Света София”
- от 2002 г е дипломиран хомеопат