Последователи
Д-р Лили Димитрова Блатска
Д-р Лили Димитрова Блатска
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Еми Джиханова
Д-р Еми Джиханова
Ендокринология и болести на обмяната
г-жа Мария Николаева Русимова
г-жа Мария Николаева Русимова
Анестезиология и интензивно лечение
Д-р Христо  Петров Чалъков
Д-р Христо Петров Чалъков
Ендокринология и болести на обмяната