За мен

Специалист по кардиология и вътрешни болести

Работи в МБАЛ - Белоградчик

Опит

3900, Белоградчик, България, ул. Христо Ботев 34
Работи по график
Платен прием
Работи с осигурител