За мен

Завършил ВМИ-Плевен

Специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия