За мен

Началник на Първа хирургична клиника в УМБАЛСМ "Пирогов" и директор на цялостния хирургичен комплекс.

  • Завършва медицина в Медицинска академия – София през 1977 година, през 1986 става кандидат на медицинските науки, през 1996 – ст.н.с. II ст., през 2010г. – професор по хирургия.
  • Работи като завеждащ „Секция по обща, висцерална и спешна хирургия” в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” и началник на Първа хирургична клиника към същата секция.
  • Специалности:
    • Специалност по обща хирургия през 1982г.,
    • Специалност по детска хирургия през 1988г.,
    • Специалност по гръдна хирургия през 1996г.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Работи с осигурител