За мен

Психиатър в Първа психиатрична клиника към МБАЛНП "Св. Наум"

Имам интереси в областа на тревожните разстройства, зависимостите и психотерапията.