За мен

Психиатър в Първа психиатрична клиника към МБАЛНП "Св. Наум"

Имам интереси в областа на тревожните разстройства, депресивните състояния и психотерапията.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Работи с осигурител