Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Княз Ал. Дондуков 79-81
Платен прием

Образование

Гръдна хирургия

Специалности

Гръдна хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb