Последователи
д-р Павлина Петрова Хубанова
д-р Павлина Петрова Хубанова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Жанет Узунова
д-р Жанет Узунова
Пневмология и фтизиатрия