За мен

Д-р Камелия Манчева е кардиолог в АСИМПК - ГП ООД - Русе. Има и специалност вътрешни болести.

Д-р Камелия Манчева е кардиолог в АСИМПК - ГП ООД - Русе. Има и специалност вътрешни болести.