За мен

Държавен университет – Вилнюс, специалност „Биохимия” ,Биолог в Цитологична лаборатория, ВМИ-Плевен (1980-1984), Асистент (1984), старши асистент (1990), главен асистент (1994) в катедра „Химия и биохимия”, ВМИ-Плевен

Специалност: „Биохимия” (1989);

Дисертация на тема: „Термостабилност на фибриларните колагени, влияние на различни фактори” (1994); Доцент (1997); Ръководител секция „Биохимия” (1997); Ръководител Катедра „Химия, Биохимия, Физика и Биофизика” (2005-2013); Ръководител отдел „Международни отношения” (2000-2006); Институционален Сократ координатор на студентска и преподавателска мобилност (1999-2003); ECTS координатор (2000-2004); Институционален Еразъм координатор на МУ –Плевен на студентска и преподавателска мобилност (2003-2009); Ръководител служба Международно Сътрудничество (2006-2009);

Издава и първия ECTS справочник на ВМИ за специалността „Медицина” на български, английски и немски език (2000) Преиздава ECTS справочник на МУ –Плевен, Факултет „Медицина” на български и английски през 2003 и 2008; Ръководи разработването на пилотни проекти по програмата на Европейския съюз за развитие и подобряване на професионалнотообучение от 2000г. и по програмата за обучение през целия живот от 2007г. Инициатор и Контрактор 4 пилотни проекта на Европейския съюз.

Зам. Декан на Факултет „Медицина” (2009-2013)

Изцяло реорганизира дейността по направление – АЕО:

Активно участва в международни образователни изложения

Създава нови рекламни материали за университета

Реоганизира процедурата по приема на студенти с включен входящ тест

Намира нови партньори за кандидат-студентски кампании, включително и от европейския съюз

През 2011, 2012, 2013 броят на студенти АЕО нараства до 120 на година, като се подобрява входящото им ниво

Въвежда процедурата за тържествено откриване на учебната година за АЕО студенти

Въвежда процедурата за промоцията на Англо-езично обучение /АЕО/ и включва АЕО студентите в процедурата за Златния Хипократ.

В качеството на заместник декан на факултета по медицина заедно с колегите от акредитационната комисия на ФМ, доц. Р. Комса –Пенкова подготвила доклад за Акредитацията на факултета по медицина през 2012 година.

Докладът до национална агенция по акредитация, включва 218 стр и 550 приложения. Оценка на националната агенция по акредитация бе добра!

Научна и преподавателска дейност: Пълен лекционен курс по биохимия на български и английски език.Факултетен курс по Патобиохимия (въведен от 1998); Публикации в български (65) и в чуждестранни списания (33)

Научни направления: В областта на клиничното хранене и ДНК анализ:

Изследване на наследствени фактори за тромбофилия при рискови пациенти с венозни тромбози;

Изследване на наследствени фактори за тромбофилия при жени с репродуктивни неудачи;

Проучване на специфични маркери и носителството на полиморфизми при пациентки със синдром на поликистоза на яйчниците

Изследване свойствата на съединително-тъканни белтъци – колаген, промяна в структурата и свойствата им при патологични процеси, като атеросклероза и диабет;

Изследване на проблемите на клинично хранене.

Проучване на нивата на омега-3 полиненаситени мастни киселини и прекурсорите им в мембраните на кръвни клетки /еритроцити/ на пациенти с ранни повтарящи се спонтанни аборти и на пациенти с артериална хипертония;

Проучване качеството на живот при пациенти с артериална хипертония и със синдром на поликистоза на яйчниците.

Ръководител на две защитени докторски дисертации:

През 2010 г. д-р Петър Иванов получава научна степен „доктор” след успешна защита на дисертационен труд на тема: „Генетични варианти на фактори, предразполагащи към тромбофилия и значението им за ранно развитие и повторна изява на дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм”

През 2012 др Красимира Бакърджиева получава научна степен „ Доктор“ по специалност 03.01.47 “Кардиология“, след успешна защита на дисертационен труд на тема:“Проучване нивата на ейкозапентаеновата, докозахексаеновата омега-3 полинаситени мастни киселини и техните прекурсори в мембрани на кръвни клетки при пациенти с артериални хипертония“ (втори научен ръководител )

Направление Програми на Европейския съюз: Разработва Институционален проект за включване на ВМИ-Плевен в Европейската кредитна система;

Издава първия ECTS справочник на ВМИ за специалността „Медицина” на български, английски и немски език (2000)

Преиздава ECTS справочник на МУ –Плевен, Факултет „Медицина” на български и английски през 2003 и 2008;

Ръководи разработването на пилотни проекти по програмата на Европейския съюз за развитие и подобряване на професионалното обучение от 2000г. и по програмата за обучение през целия живот от 2007г.

Инициатор и Контрактор на пилотен проект № BG/00/B/F/PP-132100„Практическо обучение по молекулярна биология и аналитична биохимия в медицинското обучение”, Период на изпълнение: 2000 – 2002 г. Участници: доц.Регина Комса-Пенкова, доц.М.Симеонова, д-р П.Тончев, д-р К.Ковачева, Св.Ангелова, ас.А.Каменова, д-р П.Иванов Партьори: ULB, Брюксел, Белгия; Charles University, Прага, Република Чехия; Медицински университет – София, България, ESPEN Продукти на проекта: Разработен учебен уеб сайт по методите на ДНК анализ, методите на белтъчен анализ и методите на липиден анализ. Учебното съдържание беше издадено под формата на учебници в три тома на български, английски и френски език.

Инициатор и Контрактор на пилотен проект № BG/03/B/F/PP-166039 „Система на обучение през целия живот: храненето на нивото на клетъчната медицина”, Период на изпълнение: 2003 – 2005 г. Участници: доц.Регина Комса-Пенкова, доц.М.Симеонова, д-р П.Тончев, д-р К.Ковачева, Св.Ангелова, ас.А.Каменова, Т.Генадиева Партьори: Медицински университет – Плевен, Nutrisub asbl, ULB, Брюксел, Белгия;Европейско общество за клинично хранене и метаболизъм; Charles University, Прага, Република Чехия; Rheinische Friedrich-Wilhelms University, Бон, Германия; Сдружение „Здравето в наши ръце”, Плевен и Медицински университет – София, България. Като продукти на проекта бяха разработени: уеб портал www.lll-nutrition.com за обучение по хранене на лекари и студенти по медицина. Учебнотосъдържание беше издадено под формата на учебници в три тома на английски език. По настоящем продължава активна работа по разширяване и актуализиране на образователния уеб портал с финансовата подкрепа на European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN).

Инициатор и партньор в Пилотен проект BG/04/B/F/PP-166016 „Обучение на студенти по медицина и млади лекари като промотори на превенция на наркотични зависимости”, чийто инициатор е СНЦ "Здравето в наши ръце" – Плевен, създадено от преподаватели и служители на МУ-Плевен Период на изпълнение: 2004 – 2006 г. Участници: Валерия Валентинова, Татяна Генадиева, Златина Георгиева, Кире Томов, Милена Спасова, Гергана Бачева, Дарян Мицевски, Олга Пудовка, Роджо Раж, Dheeraj Khatri Партньори: Брюкселски Свободен Университет – Белгия; Токсикологична клиника – Вилнюс, Литва Резултати: Разработени са Уеб страница на проекта – www.drugs-mesada.com; Образователен Уеб портал за самостоятелно обучение – http://www.drugs-mesada.com/elearn/; Издадени са следните ръководства, съдържащи актуална научна информация практически материали за работа с рискови групи: Guide Book “Drug Abuse Treatment and Prevention”, Study Manual for Medical Students and Young Doctors “Drug Abuse Treatment and Prevention” (в два тома).

Инициатор и Контрактор на проект за трансфер на иновации № LLP-LDV-TOI-07-BG-166014 „Виртуален портал за обучение на обучители в областта на храненето и компютърните технологии за придобиване на иновативни умения за преподаване”. Целта на проекта е да се обучат преподаватели по клинично хранене и метаболизъм за трансфериране на Образователния портал от проект № BG/03/B/F/PP-166039 в Европейски виртуален университет по клинично хранене и метаболизъм.

Период на изпълнение: 2007 – 2009 г. Разработени са Уеб страница на проекта – www.tlll-nutrition.com

Образователен Уеб портал за самостоятелно обучение

http:// www.lll-nutrition.com/tlll /; Партньори: УМБАЛ „СВ.Иван Рилски” – София; Университет „София Антиполис” – Ница, Франция; Университет „Сапиенца” – Рим, Италия; Университетска болница – Вилнюс, Литва; Университетска болница „12-ти Октомври” – Мадрид, Испания; Европейска организация по клинично хранене и метаболизъм, Университетски Колеж Лондон, Великобритания.

Понастоящем активно работи като ко-директор на Европейска програма по клинично хранене: Виртуален портал за обучение на лекари в областта наклинично хранене, като всяка година участва в организирането на курсовете в различни държави.

Членство в научни организации:

Съюз на учените в България (1992), ESPEN (Европейско сдружение по клинично хранене и метаболизъм) (от 2003) ко-директор на програма за обучение на лекари по клинично хранене (от 2004) БУЛСПЕН Българско сдружение по клинично хранене и метаболизъм (от 2003) зам. председател на БУЛСПЕН (от 2004)