За мен

Доктор по педагогика, от 1990 година - активист на Българска асоциация диабет, защитава правата на хората с диабет в България и работи за по-доброто лечение, обучение, профилактика, самоконтрол, контрол и превенция на усложненията при хората с диабет, както и ограничаване на диабетната пандемия в страната.

Д-р Адриан Стоев вече 25 години защитава правата на хората с диабет в България и настоява за разумно увеличаване на средствата за самоконтрол на диабета. От 2007 година той е активен член на Ръководството на БАД, а от 2010 до 2013 година и Председател на УС на БАД. Под негово ръководство бе разработена Дългосрочна стратегия и Програма за дейността на БАД за периода 2007 – 2017 г., които фиксираха основните цели, задачи и направления в дейността на организацията през следващите години… След широко обсъждане те бяха приети и утвърдени от дружествата в страната. Възстановени бяха и Комисиите по отделните направления в дейността на БАД, което разпредели задачите и посочи конкретни отговорници по основните направления в дейността.

Още през 2008 година д-р Стоев създаде интернет страницата на БАД, в която се предлага разнообразна информация за диабета и дейността на Асоциацията. На сайта ежедневно се публикуват много обучителни материали, статии и филми за лечението, самоконтрола, храненето, управлението и живота с диабет… Това е най-мащабният и подробен сайт за диабета в България.

Ръководството на БАД от 2010 г. насам осъществява ежегодно безплатно хранене на все повече социално-слаби диабетици в различни градове на страната, продължава ежегодната антигрипна ваксинация, задълбочи се периодичното обучение по разнообразни теми на хората с диабет,  бяха създадени и оборудвани с техника осем Регионални Информационно-Консултативни Центъра (РИКЦ) на БАД в страната.

През 2010 г. БАД организира Първите национални спортни игри за хората с диабет в България и въведе инициативата „НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА ДИАБЕТА”, осъществена съвместно с нашите партньори.

От 2010 г. насам БАД започна отново редовно да абонира и да раздава безплатно в нашите дружества и Регионални центрове вестник „Клуб Д”, който е отличен помощник и обучител на хората с диабет и техните близки.

Благодарение на Координаторите на РИКЦ през последните години бяха създадени много нови диабетни дружества и цялата организация значително укрепна. Всички започнахме да работим много по-единно!... Значително се задълбочиха контактите и съвместната дейност с ВСИЧКИ основни пациентски и лекарски организации в страната – Българско Дружество по Ендокринология (БДЕ), Националната Асоциация на Децата с Диабет (НАДД), Съюза на Диабетните Сестри в България (СДСБ), Конфедерация за Защита на Здравето (КЗЗ), Националния Съвет за Интеграция на Хората с Увреждания (НСИХУ) и много други.

Като най-важно постижение на БАД през тези години може да се отчете възстановяването на редовното ни членство в Международната Диабетна Федерация(IDF). Основна роля за това има международният координатор на БАД г-жа Майя Викторова. В резултат - през 2011 г., бяхме приети отново за пълноправен член на IDF. Този факт значително разшири нашата международна дейност и авторитет.

През 2012 – 2013 г. в Регионалните центрове на БАД се проведоха редица обучителни семинари с масово участие и актуални лекции от водещи ендокринолози и специалисти в страната. През този период ежегодно в страната с голям успех се провеждаше и съвместната програма за обучение на Галя Вутова  „Заедно срещу диабета“, спонсорирана от редица партньорски фирми.

През 2013 година, по настояване на БАД, НАДД и БДЕ, бе създадена Работна група към МЗ от експерти, ендокринолози и наши представители, която разработи Национален ДИАБЕТЕН регистър. Надяваме се много скоро той да започне да подава точна информация за заболеваемостта, лечението, нужните средства, медикаменти и консумативи за ефективното лечение и самоконтрола на диабета в страната, която да се използва рационално. През 2013 година, отново под обединения натиск на тези организации, НЗОК за първи път отстъпи пред нашите аргументи и увеличи двойно отпусканите тестове за самоконтрол при хората на интензифицирано инсулиново лечение – от 150 на 300 теста за година.