За мен

Началник на II хирургична клиника към „Секция по Спешна Хирургия” на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

  • Завършва медицина в Медицински университет – София през 1982 година.
  • Работи от 1982г. до 1985г. като ординатор в хирургичното отделение на районната болница в град Ихтиман. От 1986 година е ординатор в IV хирургична клиника към „Секция по Спешна Хирургия” на институт Пирогов. От 1989г. след конкурс е избран за асистент и последователно повишен до главен асистент през 1993г. От 2002г. е началник на II хирургична клиника към „Секция по Спешна Хирургия” на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.
  • Придобива специалност по хирургия през 1988г, и по здравен мениджмънт през 2003г. Допълнителни курсове и квалификации по лапароскопска хирургия.
  • Публикации в български и чуждестранни списания, участия в монографии от областта на колопроктологията, острия панкреатит, съчетана и коремна травма, жлъчно-чернодробна хирургия в условията на спенпст
  • Участия във форуми:
  • Член на българско хирургично дружество, съосновател и председател на българската асоциация за лечение на рани, български лекарски съюз.
  • Владее английски и руски език.
  • Дисертации: защитил дисертация за научна степен „доцент” през 2000г. на тема „Обструктивно-иктеричен синдром в условия на спешност”.
  • Интереси в областта на Лечението на хронични и трудно заздравяващи рани.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител