За мен

Специалист във II хирургична клиника към „Секция по Спешна Хирургия” на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

  • Завършва медицина през 1994.
  • Започва кариерата си в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД през 1995, където придобива специалност по обща и коремна хирургия през 2000г.
  • Провел е курсове по лапароскопска хирургия (1996, 2011), спешна детска хирургия (1998), чернодробна хирургия (2002), лечение на рани с ВАК (2010), ултразвукова диагностика на коремни органи (2011).
  • Области на професионален интерес: обща и коремна хирургия, лапароскопска хирургия, УЗД диагностика, лечение на рани с ВАК.
  • Ползва английски, немски, руски.