За мен

Специалист във II хирургична клиника към „Секция по Спешна Хирургия” на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

 • Завършва английска езикова гимназия – София (1977).
 • През 1985 завършва медицина в София. Започва професионалната си кариера в хирургичното отделение на районна болница – Русе.
 • От 1989 работи в УМБАЛСМ Пирогов като хирург във втора хирургична клиника
 • От 2002 е временно изпълняващ началник отделение в същата хирургия; 2004-2011 – началник отделение.
 • След конкурс заема асистентско място - 1992; старши асистент – 1995; 2010 – главен асистент към същата хирургия.
 • Интереси от областта на: хирургичен сепсис, остър панкреатит, травма, лапароскопска, съдова и гръдна хируригя.
 • Признати специалности:
 • 1990г. – Обща хирургия
 • 1998г. – Гръдна хирургия
 • 2003г. – Съдова хирургия
 • 2009г. – Здравен мениджмънт
 • Провел допълнителни квалификации по:
 • рак на гърдата (1999)
 • разширен курс по лапароскопска хирургия (ЕХИ, Хамбург, 1999)
 • миниинвазивни техники във висцералната хирургия (ЕХИ, Хамбург, 2004)
 • лапароскопска хирургия в горен коремен етаж и лапароскопска коло-ректална хирургия (2006, Тюбинген)
 • специализации по обща и коремна хирургия в Нойрупин (2002,2004,2006,2007,2008,2009)
 • дипломи за участие в Geneva Surgical Experts Days (2005,2006,2007) на теми от лапароскопската хирургия
 • Главен изследовател в клинични проучвания: 4 приключили и 3 в процес на провеждане.
 • Има повече от 100 публикации в различни медицински списания, конгреси и конференции в България и чужбина.
 • Членства - БЛС, БХД
 • 1993г. Съосновател и член на EASTES (ESTES) за България
 • 2004г. - член на БНДАСХ (Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия)
 • 2005 – член на БАГССХ (Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия)
 • 2008г. - Основател и член на УС на българската асоциация за лечение на раните (БАЛР)
 • Членува и в следните международни сдружения на хирурзи: ESTES, IATSIC, ISS, IASGO, EDS
 • Владее английски, ползва немски и испански.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител