За мен

Старша медицинска сестра във II- ра хирургична клиника към УМБАЛСМ "Пирогов"

 • Завършва Медицински колеж към МУ София юли 2002г.
 • Постъпва в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” на 01.08.2002г.
 • Член на Българска асоциация на раните.
 • Ръководи курс към СДО „Иновации в превързочната техника и грижа за раните”
 • Лектор в „Европейска академия за лечение на рани”
 • Професионални курсове по:
 • Обучение на операционни сестри 2004г.
 • Стационарни грижи при болни с изгаряния 2006г.
 • Сърдечна и дихателна функция при болен на интензивно лечение 2007г.
 • Превързочна техника 2007г.
 • Обучение на медицински сестри в миниинвазивна хирургия 2010г.
 • Компютърна грамотност
 • Английски език
 • Участия и изяви:
 • Участва в научния форум на EWMA 2006г. Прага
 • Участва в научния форум на EWMA 2007г. Глазгоу
 • Участва с доклади в VIII-та Национална конференция “Дни на спешната хирургия”
 • Участва с постер в научния форум на EWMA 2008г. Лисабон
 • Участва в Национален семинар с чуждестранно участие на тема “Грижа за стомирани пациенти” гр.Пловдив - 2008г.
 • Участва с постер в научния форум на EWMA 2009г., Хелзинки
 • Участва в XI-та Национална конференция “Дни на спешната хирургия”
 • Участва с доклад във II-та Национална конференция на БХД 2009г, Свиленград
 • Участва с доклади и постер в I-та Регионална конференция на БАПЗГ
 • Участва в научния форум на EWMA 2010г., Женева
 • Участва с постер в научния форум на EWMA 2011г., Брюксел
 • Участва с доклад в XII-та Национална конференция „Дни на спешната хирургия”
 • Участва в научния форум на EWMA 2012г., Виена
 • Участва с доклад в III-ти Национален конгрес по детска хирургия 2012г., Хисар
 • Публикации:
 • Списание Topmedica „Фази на раневото заздравяване” 2012г.
 • Имам интерес към лечението на остри и хронични болки

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител