За мен

Асистент във Втора хирургична клиника към УМБАЛСМ "Пирогов"

  • Роден през 1971г. в гр. София.
  • Завършва средното си образование в същия град 1989г. – паралелка с разширено изучаване на английски език.
  • През 2001г. завършва медицина във Виенския университет, гр. Виена, Австрия.
  • Постъпва във Втора хирургична клиника на УМБАЛСМ "Пирогов" януари 2003 г. като доброволец, след 6 месеца започва специализация по хирургия.
  • През 2005г., след спечелване на конкурс, е назначен като научен сътрудник към същата клиника.
  • Придобива специалност Обща хирургия през 2008 г.
  • Професионални интереси: миниинвазивна хирургия, висцерална хирургия, политравма.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител