Опит

Лекар ординатор специалист
8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 2
359044611820
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Сертификати

Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2018-10-09
Бронхиална астма в детска възраст
2018-10-09
Имунологична диагностика на туберкулозата
2018-10-09

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb