За мен

Специалист по очни болести

Очни болести, контактни лещи, лазерлечение, очни операции, очен скенер - ОСТ, компютърна периметрия, пневматична тонометрия