За мен

Завършил МУ-Варна

Специалист по ортопедия и травматология 

Специализации: раменна и колянна артроскопия в Германия

- Колянно и тазобедрено ендопротезиране