За мен

Завършил МУ-Варна

Специалист по ортопедия и травматология 

Специализации: раменна и колянна артроскопия в Германия

- Колянно и тазобедрено ендопротезиране 

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982593620
Дни за консултация

Четвъртък

14:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител