Публикации

Периоперативно приложение на новите орални антикогуланти при лечението на съдови тромбози
Периоперативно приложение на новите орални антикогул...
Публикация
доц. Евелина Пазванска, дм създаде публикация
2015
Периоперативно приложение на новите орални антикогуланти при лечението на съдови тромбози
Периоперативно приложение на новите орални антикогуланти при лечението на съдови тромбози

Модерните орални коагуланти откриват нови хоризонти в лечението и профилактиката на съдовите тром...