Опит

1000, София, България, бул. Македония 36
Работи с осигурител
Периоперативно приложение на новите орални антикогуланти при лечението на съдови тромбози
Периоперативно приложение на новите орални антикогуланти при лечението на съдови тромбози

Модерните орални коагуланти откриват нови хоризонти в лечението и профилактиката на съдовите тром...

Публикации

Периоперативно приложение на новите орални антикогуланти при лечението на съдови тромбози
Периоперативно приложение на новите орални антикогул...
Публикация