Публикации

Периоперативно приложение на новите орални антикогуланти при лечението на съдови тромбози
Периоперативно приложение на новите орални антикогул...
Публикация
доц. Евелина Пазванска, дм създаде публикация
2015