За мен

Проф. Сивков е заместник-ректор на Медицинския университет в Пловдив.

Той е и ръководител Катедра Анатомия, хистология и цитология в Медицинския университет в Пловдив, в който е завършил медицина. 

проф. Стефан Сивков, дм създаде публикация
2015
Бъдещето на мозъка
Бъдещето на мозъка

Лекцията предизвика интереса на млади учени, специализанти по медицина, ...

Прочетете още

Публикации

Бъдещето на мозъка
Бъдещето на мозъка
Публикация