За мен

Проф. Сивков е заместник-ректор на Медицинския университет в Пловдив.

Той е и ръководител Катедра Анатомия, хистология и цитология в Медицинския университет в Пловдив, в който е завършил медицина. 

проф. Стефан Сивков, дм създаде публикация
2015

Публикации

Бъдещето на мозъка
Бъдещето на мозъка
Публикация