Опит

1000, София, България, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 108
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Вътрешни болести

Специалности

Педиатрия
Вътрешни болести
Общопрактикуващ лекар

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb