За мен

А.

А.

д-р Димитър Кръстев Пенчев създаде публикация
2015

Публикации

Innovative method for individual training in laparoscopic surgery for young surgeons and students (ПОСТЕР)
Innovative method for individual training in laparos...
Публикация