За мен

Д-р Костадинов е преподавател по медицина на бедствените сутуации

  • Автор е на 2 учебника и участва в написването на 12 монографии.
  • Специалист по вътрешни болести от 1996г.
  • Специалист по ортопедия от 1997г.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи по график
Платен прием
Работи с осигурител