За мен

Доц. д-р Делев, дм е редовен доцент в Катедра по Фармакология и клинична фармакология на МУ-Пловдив. Има интереси в областта на половите хормони, андро- и менопауза, болката, токсикоманиите и гръдната травма. Практикува клинична хомеопатия.

  • Д-р Делян Делев, дм завършва медицина с отличие в МУ-Пловдив през 2001 г. Същата е избран за редовен докторант към катедра по Фармакология и клинична фармакология на едноименния университет.
  • Има европейски сертификат за извършване на клинични проуявания, завършил е следдипломен курс по биостатистика.
  • Д-р Делян Делев, дм взима специалност по Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) през май 2012 г. и защитава дисертация на тема „Повлияване на андропауза в експеримент“ през 2013 г. 
  • Автор е на над 70 публикации в български и чуждестранни научни списания, съавтор е на 6 учебника и 13 ръководства. Взима активно участие в над 100 конгреси и конференции у нас и в чужбина (където е носител на 6 първи награди), както и в университетски и международни научни проекти. 
  • Член е на БЛС, Съюз на учените в България, ИС на КНСБ, ТКС към ФСЗ, УС на МНД „Асклепий“, Българско дружество по фармакология и Европейското дружество по клинична фармакология. През май 2015 след успешно защитена дипломна работа завършва магистратура по програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във ФОЗ към МУ-Пловдив с отличие. 
  • Води практически упражнения и изнася единични лекции на студенти по медицина, дентална медицина и фармация по всички преподавани дисциплини – фармакология, клинична фармакология, токсикология и фармакотерапия на български и английски език. Владее отлично английски и немски език. Научните му

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15A
Работи по график
Платен прием
Работи с осигурител
доц. д-р Делян Пенев Делев, дм създаде публикация
2017
Избрани нежелани лекарствени реакции и взаимодействия /Презентация/
default image
Избрани нежелани лекарствени реакции и взаимодействия /Презентация/

Всеки отговор спрямо лекарство, който е вреден и не по предназначение, проявяващ се при дози, нор...

Публикации

Избрани нежелани лекарствени реакции и взаимодействия /Презентация/
Публикация
Избрани нежелани лекарствени реакции и взаимодействия /Презентация/