Последователи
доц. Сашка Михайлова-Микова, дм
д-р Михаела Нисторова
д-р Михаела Нисторова
Клинична лаборатория
доц. Владимир Гончев, дм
гл. ас. Радка Горанова- Спасова, дм
гл. ас. Радка Горанова- Спасова, дм
Социална медицина и здравен мениджмънт
Моника Салтиел
г-н Иван Константинов Велков