За мен

Завършила медицина в МУ-Плевен

Специалист по трансфузионна хематология в отделение "Преработка" при РЦТХ-Плевен

д-р Диана Павлова създаде публикация
2015