За мен

Родена в гр.София.Завършила МУ Плевен 1996г

Опит

1000, София, България, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 108
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Вътрешни болести

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb