Опит

1000, София, България, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 108
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия
Общопрактикуващ лекар

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb