За мен

Доц. Мария Ангелова работи в катедрата по химия и биохимия, физика и биофизика на Медицински университет - Плевен.

Доц. Мария Ангелова работи от 1974 г в катедрата по химия и биохимия, физика и биофизика на Медицински университет - Плевен.

Възпитаник е на ВХТИ - София със специалност "Органичен синтез и горива". От 2007 г. е доцент.