За мен

Д-р Росица Попова е специалист по диететика и хранене. Работи в Медицинския факултет на Софийския университет.

Д-р Росица Попова е специалист по диететика и хранене. Работи в Медицинския факултет на Софийския университет.Завършила е медицина през 2002 г. в Медицински университет - София, през 2012  г. получава специалност "Хранене и диететика". Защитила е дисертация на тема :Хронична малнотриция - съвременни методи за диагностика  и терапевтични подходи".

 

Образование

Хранене и диететика

Специалности

Хранене и диететика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb