За мен

Д-р Росица Чамова е родена на 07.11.1972г. в гр.Ямбол. Избрана за асистент по хигиена в катедра”Хигиена и бедствени ситуации” м.октомври2011г.

Д-р Росица Чамова е родена на 07.11.1972г. в гр.Ямбол.

Завършила МГ в гр.Ямбол през 1990г. и медицина в МУ-Пловдив през 1996г. Придобита специалност-Спешна медицина/2006г./ Работила е като ординатор в ЦСМП-гр.Ямбол/1996-2005/и в ЦСМП-гр.Варна/2005-2011/.

Избрана за асистент по хигиена в катедра”Хигиена и бедствени ситуации” м.октомври2011г.

 В момента специализира хранене и диететика.