Опит

7700, Търговище, България, бул. "Сюрен" № 1
359887281393
Работи с осигурител
7700, Търговище, България, ул."Васил Левски" 21
359887281393
понеделник и петък от 14.30ч. -18.00ч. вторник от 09.00ч. - 12.00ч.
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb