За мен

специалист - педиатър

Завършила "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр. София

Опит

8000, Бургас, България, Бургас, ул. Урал № 1
Работи с осигурител