За мен

специалист - ОПЛ

Завършила "Медицина" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Обща медицина"