За мен

специалист - педиатър

Завършила "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Педиатрия" и "Обща медицина" в МУ - гр. София

Опит

9300, Добрич, България, ул. България № 8
Платен прием
Работи с осигурител