За мен

специалист - педиатър
 

Завършила "Медицина" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр София

 

Член на ТЕЛК 0111-втори състав към МБАЛ Благоевград