За мен

специалист - педиатър

Завършила "Медицина" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр София

Опит

2700, Благоевград, България, ул. Трети март № 57
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb